Microrelats (secundària)


Objectius:

- Promoure l'ús del llenguatge audiovisual de forma creativa entre els estudiants de secundària.

- Aportar elements per tal que l'alumnat que no domina la llengua catalana tingui l'opció d'expressar-se en un altre llenguatge que és comú a l'aula

- Potenciar la capacitat creativa en l'àmbit de l'expressió audiovisuals. Pensar  i representar en un discurs audiovisual les vivències dels adolescents al voltant de la seva vida amb l'entorn econòmic, social i cultural

- Us de la narrativa digital com a nova metodologia.

Participants: Estudiants de secundària*.

 

Tema: els refugiats

 

Característiques:

- Elaboració de relats digitals originals, de durada màxima de un minut, amb l'ajuda d'un programa informàtic com Presentacions google, Fotos Narrades 3 per a Windows / Microsoft o Photo Story 3, Windows Movie Maker, Imovie (Mac)...o qualsevol altre programa similar. Per millorar l'àudio s'aconsella utilitzar el programa Audacity i gravar la veu amb un micro. Cada centre pot presentar un màxim de 20 relats digitals.

- Les llengües del concurs són el català, el castellà i/o l'anglès.

- L'ús de la veu és obligatori. Es valorarà l'equilibri existent entre tècnica i contingut, així com l'originalitat. Al final de cada treball han de constar els títols de crèdit (copyright de les fonts utilitzades: música, imatges, etc.).

- Taller suport: aquells centres que necessitin un microtaller amb l’alumnat al propi centre ho poden demanar.

 

Temporalització: 1r, 2n o 3r trimestre segons la pròpia organització del centre.

 

Passe a la Filmoteca: 9 juny 2017

 

*Els centres que vulguin participar haurà d’apuntar-se un docent del centre al seminari dels relats multimèdia del PFZ